Norske Dachshundklubbers Forbund

NDF

NORSKE DACHSHUNDKLUBBERS FORBUND

Norsk Dachshundklubb ble startet i 1960.
I 1995 gikk man over til forbund, og Norske Dachshundklubbers Forbund var en realitet. NDF består i dag av 15 lokalklubber som dekker hele landet. Klubbene arrangerer utstillinger og prøver.

NDFs formål er å:

*Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet.

*remme mulighetene for aktivitet med hund

*Fremme utviklingen av de raser NDF forvalter

*Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer

*Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper

*Ivareta medlemmenes kynologiske interesser

*Utgi tidsskrift

*Bistå klubbene i organisasjonsspørsmål.

 

HEDERSUTMERKELSER OG PRISER

NDF har ulike hederstegn i form av nåler i ulik valør til personer som har gjort en særlig innsats for egen klubb og/eller forbundet. Samt priser for oppdrett og avl.

NDFs Æresmedlemmer (Rød nål)
NDFs Hederstegn (Blå nål)
NDFs Oppdretternål (Gul nål)

NDFs Jakt Oppdretterpris
NDFs Jakt Avlspris

NDFs Viltspor Oppdretterpris
NDFs Viltspor Avlspris

Statutter og søknadsskjema for avls og oppdretterpriser, finner du under "dokument"