Norske Dachshundklubbers Forbund

DACHSHUNDEN

Her kan du lese tidligere utgitte utgaver av Dachshunden.

Dachshunden 2016 - 4

Dachshunden 2016 - 3

Dachshunden 2016 - 2

Dachshunden 2016 - 1

Dachshunden 2015 - 4

Dachshunden 2015 - 3

Dachshunden 2015 - 2

Dachshunden 2015 - 1

Dachshunden 2014 - 4

Dachshunden 2014 - 3

Dachshunden 2014 - 2

Dachshunden 2014 - 1

Dachshunden 2013 - 4

Dachshunden 2013 - 3

Dachshunden 2013 - 2

Dachshunden 2013 - 1

 

 

TIDSSKRIFT FOR NDF

* Dachshunden er medlemsblad for Norske Dachshundklubbers Forbund

* Det er 4 årlige utgivelser, og opplaget er i dag på 2300 eksemplarer

* Alle medlemmer av forbundet mottar medlemsbladet.

* I tillegg brukes Dachshunden aktivt til markedsføring på stands, og bladet legges etterskuddsvis ut på forbundets nettside.

* Bladet trykkes i A4 format i fullfarger.

* Dachshunden inneholder aktuelle fagartikler, arrangementsinformasjon og resultater.

* Bladet leses av den aktive dachshundeier og raseoppdretter.

 

Annonsere i Dachshunden?

Annonsepriser:

Bakside: kr 2000,-

1/1 side: kr 1500,-

1/2 side: kr 850,-

1/3 side: kr 650,-

1/4 side: kr 450,-

1/8 side: kr 250,-

(-15% for annonsering i 4 utgaver)

kontaktinfo: Raymond Bråten, E-post: dachshunden@norskedachshundklubbersforbund.org