Norske Dachshundklubbers Forbund

RESULTATER - DREVPRØVER

Kodenøkler og momenter - drevprøve for Dachshundrasene

 

2018

Telemark DHK, bevegelige prøver januar/februar kritikkskjema / resultatliste

Vest-Busk DHK ordinær prøve januar

 

2017

Samtlige drevprøvestarter 2017

Aust Agder DHK ordinær prøve protokoller / res.liste

Aust Agder DHK bevegelige prøver protokoller /res.liste

Follo-Østfold DHK, ordinær prøve januar

Follo-Østfold DHK, ordinær prøve november

Follo-Østfold DHK, bevegelige prøver

Glåmdal og Romerike DHK, bevegelige prøver januar/februar

Glåmdal og Romerike DHK, ordinær prøve protokoller / res.liste

Glåmdal og Romerike DHK, bevegelige prøver protokoller / res.liste

Oppland DHK NM drev 2017 - samleside

Nord Trøndelag DHK, ordinær prøve

Nord Trøndelag DHK, bevegelige prøver

Nord Vest DHK, ordinær prøve

Telemark DHK, ordinær prøve februar

Telemark DHK, bevegelige prøver januar/februar

Telemark DHK, ordinær prøve november protokoller / res.liste

Telemark DHK, bevegelige prøver protokoller / res.liste

Trøndelag DHK ordinær prøve 1 protokoller / res.liste

Trøndelag DHK ordinær prøve 2 protokoller / res.liste

Vest-Busk DHK, ordinær prøve januar og september, samt bevegelige.

Vest Agder DHK, ordinær prøve januar

Vest Agder DHK, bevegelige prøver januar

Vest Agder DHK, ordinær prøve

 

2016

Statistikk prøvestarter 2015 - 2016

Samtlige prøvestarter 2016

Vest-Busk DHK, samtlige prøver

Telemark DHK, bevegelige prøver januar

 

Aust Agder DHK, bevegelige prøver

Follo-Østfold DHK, ordinær prøve, protokoller - resultatliste

Follo-Østfold DHK, grensekampen 2016

Follo-Østfold DHK, bevegelige prøver

Glåmdal og Romerike DHK, ordinær prøve

Glåmdal og Romerike DHK, bevegelige prøver

GRDHK, NM drev 2016

Nord Trøndelag DHK, ordinær prøve

Nord Trøndelag DHK, bevegelige prøver

Nord-Vest DHK, ordinær prøve

Oppland DHK, ordinær prøve, protokoller - resultatliste

Telemark DHK, ordinær prøve

Telemark DHK, ordinær prøve - CACIT

Telemark DHK, bevegelige prøver

Trøndelag DHK, ordinær prøve 1

Trøndelag DHK, ordinær prøve 2

Trøndelag DHK, bevegelige prøver

Vest Agder DHK, ordinær prøve

Vest Agder DHK, bevegelige prøver

 

2015

Aust Agder DHK, ord prøve - protokoller - resultatliste
Aust Agder DHK, bev. prøver, resultatliste - protokoller
 
Glåmdal og Romerike DHK - ordinær prøve
Glåmdal og Romerike DHK, bevegelige prøver
 
Follo Østfold DHK - Ordinær prøve - protokoller
Follo Østfold DHK, bevegelige prøver - res.liste / protokoller
 
NM drev 2015 RESULTATLISTE / PROTOKOLLER
 
Nord-Trønderlag DHK, ordinær prøve
 
Nord-Vest DHK, ordinær prøve
 
Oppland DHK, ordinær prøve, res.liste , protokoller
 
Vest Agder DHK ordinær prøve januar
Vest Agder DHK, ordinær prøve
Vest Agder DHK, bevegelige prøver
 
Vest-Busk DHK, ordinær prøve januar
Vest Busk DHK - ordinær prøve
Vest Busk DHK, bevegelige prøver
 
Telemark DHK, ordinær prøve
Telemark DHK, bevegelige prøver
 
Trøndelag DHK, ord prøve
Trøndelag DHK, ordinær prøve 2,
Trøndelag DHK, bevegelige prøver

2013

Aust-Agder DHK, ord.prøve
Aust Agder DHK, bev.periode 1
Aust Agder DHK, bevegelige prøver 2
 
 Follo Østfold DHK, ordinær prøve
Follo-Østfold DHK bevegelige prøver
 
Glåmdal og Romerike DHK, ordinær prøve 
Glåmdal og Romerike DHK, bevegelige prøver 
 
Hedmark DHK, bevegelige prøver
 
Oppland DHK, ordinær prøve
 
 
Nord Trønderlag DHK, ordinær prøve
Nord Trønderlag DHK, bevegelige prøver
 
Nord-Vest DHK, bevegelige prøver
 
Telemark DHK, ordinær prøve 
Telemark DHK, bevegelige prøver 
 
Trønderlag DHK, ordinær prøve
Trønderlag DHK, bevegelige prøver
 
Vest Agder DHK, ordinær prøve
Vest Agder DHK, bevegelige prøver

 

Vest-Busk DHK, ordinær prøve
Vest-Busk DHK, Bevegelige prøver
NM DREV 2013 (VBDHK)

 

2011

Aust Agder DHK - bevegelige prøver 1
Aust Agder DHK - bevegelige prøver 2
Aust Ager DHK - ordinær prøve
 
Follo Østfold DHK, bevegelige prøver
Follo Østfold DHK, ordinær prøve
 
GRDHK - bevegelige prøver
GRDHK - ordinær prøve
 
Hedmark DHK - bevegelige prøver
Hedmark DHK - ordinær prøve
 
Nord-Vest DHK - bevegelige prøver
Nord-Vest DHK - ordinær prøve
 
Nord Trøndelag DHK - bevegelige prøver
Nord Trøndelag DHK - ordinær prøve
 
Telemark DHK - bevegelige prøver
Telemark DHK - ordinær prøve
 
Trøndelag DHK - bevegelige prøver
Trøndelag DHK - ordinær prøve
Vest Agder DHK - bev.prøver
Vest Agder DHK - ord.prøve
 
Vest-Busk DHK - ord.prøve
 
Resultater NM-DREV 2011

 

2009

Follo Østfold DHK - bevegelige prøver
Telemark DHK - bevegelige prøver
Trønderlag DHK - bevegelige prøver

Vest-Busk DHK - ordinær prøve

Nord-Vest DHK - ordinær prøve

Nord-Vest DHK - bevegelige prøver

Nord Trønderlag DHK - bevegelige prøver

Glåmdal og Romerike DHK - bevegelige prøver

Vest Agder DHK - bevegelige prøver

Hedmark DHK - bevegelige prøver

Aust-Agder DHK - bevegelige prøver

Hedmark DHK, ordinær prøve

VEST-AGDER DHK - ordinær prøve

TELEMARK DHK - ordinær prøve

FOLLO-ØSTFOLD DHK - ordinær prøve

Aust Agder DHK NM drev.

Aust Agder DHK - ordinær prøve

Nord Trønderlag DHK - ordinær prøve

Trønderlag DHK- ordinær prøve

Glåmdal og Romerike DHK - ordinær prøve

AUST-AGDER 26-09004

 

 

 

2007

Telemark DHK Bevegelig Dverprøve periode 2, 2007.
Nord-Vest DHK BDP-2
Nord-Vest DHK ODP 20-25.11.07.
Trøndelag DHK BDP-1 og 2.
Glåmdal & Romerike DHK BDP-2.
Grenslandskamp Norge-Sverige 12.11.07.
NORD drev Taxklubben SydVest 2007-11-25
Aust-Agder DHK BDP-2
Follo-Østfold DHK BDP 1-2
Glåmdal & Romerike DHK int. devprøve 31.10-03.11.07
Hedmark DHK BDP-2
Nord-Trøndelag DHK BDP-2
Vest-Agder DHK BDP-2
NM Glåmdal & Romerike DHK 01.11.2007
Aust-Agder DHK ODP 29.10-04.11.2007. oppdatert
Follo-Østfold DHK ODP 21-22.11.2007
Telemark DHK ODP 09-13.11.2007
Trøndelag DHK ODP 8-11.11.2007
Nord-Trøndelag DHK ODP 8-11.11.2007
Vest-Agder DHK ODP 07-11.11.2007.
Hedmark DHK ODP 26-27.10.2007.
Aust-Agder DHK ODP 29.10-04.11.2007.
Oppland DHK ODP 21-23.09.2007.
Aust-Agder DHK BDP-1.
Vest-Agder DHK BDP-1.

 

 

 

2014

Aust Agder DHK, ordinær prøve
Aust Agder DHK, bevegelige prøver periode 1
Aust Agder DHK, bevegelige prøver periode 2
 
Glåmdal og Romerike DHK, ordinær prøve
Glåmdal og Romerike DHK, bevegelige prøver
 
Follo Østfold DHK, bevegelige prøver
Follo Østfold DHK, ordinær prøve / resultat liste
 
Nordisk drevmesterskap 2014 (HDHK)
 
Protokoller NM 2014 / Resultatliste NM 2014 (FØDHK)
 
Nord-Vest DHK Ordinær prøve (Nærøy)
 
Nord Trønderlag DHK Ordinær prøve (Nærøy)
 
Oppland DHK, Ordinær prøve
 
Telemark DHK - ordinær prøve
 
Trønderlag DHK, ordinær prøve
Trønderlag DHK, bevegelige prøver
 
Vest Agder DHK, ordinær prøve
Vest Agder DHK, bevegelige prøver
 
Vest-Busk DHK, ordinær prøve
Vest-Busk DHK, bevegelige prøver

 

2012

NM drev 2012
Nordisk Drevlandskamp 2012 
 
Aust Agder DHK, bev.prøver1
Aust Agder DHK, bev.prøver 2
Aust Agder DHK, ordinær drevprøve
 
Follo Østfold - bev.prøver
Follo Østfold - ordinær drevprøve
 
Glåmdal og Romerike DHK, ordinær prøve
Glåmdal og Romerike DHK, bev.prøver
 
Hedmark DHK, ord.prøve
Hedmark DHK, bev. prøver
 
Nord Trøndelag DHK, ord.prøve
Nord Trøndelag DHK, bev. prøver
 
Nord Vest DHK - bev.prøver
 
Telemark DHK ordinær prøve
Telemark DHK bev.prøver
 
Trøndelag DHK, ord.prøve
Trøndelag DHK, bev. prøver
 
 
Vest Agder DHK, ordinær prøve
Vest Agder DHK, bev.prøver
 
Vest-Busk DHK, ordinær prøve
Vest-Busk DHK, beveglige prøver

 

2010

Trønderlag DHK- bevegelige prøver
Hedmark DHK - bevegelige prøver
Follo Østfold DHK - bevegelige prøver
Glåmdal og Romerike DHK - Bevegelige prøver 2
Telemark DHK - bevegelige prøver
Follo Østfold DHK - ordinær prøve
Aust Agder DHK - bevegelige prøver 2
Nord Trønderlag DHK - Bevegelige prøver
Nord Vest DHK - Bevegelige prøver
Nord Vest DHK - Ordinær prøve
Vest Agder DHK - Bevegelige prøver
Telemark DHK - ordinær prøve
Vest agder DHK - ordinær prøve
Aust Agder - ordinær prøve
Trønderlag - ordinær prøve
Nord Trønderlag - ordinær prøve
NM drev 2010 - vest agder DHK
Glåmdal og Romerike DHK - ordinær prøve
GRDHK - Grensekampen 2010
Glåmdal og Romerike DHK - bev.prøver periode 1
Nordisk drevmesterskap 2010
Aust Agder DHK - bev.prøver periode 1

 

 

 

 

2008

Telemark DHK, BDP

Telemark DHK, ODP, Grensekampen 2008

Telemark DHK, ODP, 6-11 november 2008

Rogaland DHK, BDP

Nord Vest DHK, BDP

Nord Trøndelag DHK, BDP

Trøndelag DHK, BDP

Glåmdal og Romerike DHK BDP

Hedmark DHK BDP

Follo Østfold BDP

Aust Agder BDP

Vest - Agder DHK BDP

Nord-Vest DHK ODP 17-23.11.08.
Follo - ØStfold DHK 19-20. november 2008.
Hedmark DHK 14-15. november 2008.
Follo-Østfold DHK NM Drev 2008
Aust-Agder DHK 10 - 16 november. 2008
Nord - Trøndelag DHK 06 – 09. november 2008 oppdatert.
Glåmdal & Romerike DHK 05 – 08. november 2008
Nord - Trøndelag DHK 06 – 09. november 2008
Trøndelag DHK 06 – 09. november 2008
Vest - Agder DHK 03-09. november 2008
Hedmark DHK 76-08003
Aust-Agder DHK 76-08004